New Arrivals

Хөлдөөгч - MONEL (100ACDC)
Нэмэгдсэн: 2015-04-30
Тогтмол12В/Хувьсах220В-оор ажиллах боломжтой Багтаамж: 100литр Хэмжээ:73*53*60,5 Цэнэглэх горим: Хувьсах 220В/ Тогтмол 12В
Өөрийн үнээ оруулна уу!
Энэ бараанд үнэ оруулаагүй байна. Та өөрийн авахыг хүссэн үнээ оруулна уу.
Хөлдөөгч - MONEL (80ACDC)
Нэмэгдсэн: 2015-04-30
Тогтмол12В/Хувьсах220В-оор ажиллах боломжтой Багтаамж: 80литр Хэмжээ:71,5*45,5*60 Цэнэглэх горим: Хувьсах 220В/ Тогтмол 12В
Өөрийн үнээ оруулна уу!
Энэ бараанд үнэ оруулаагүй байна. Та өөрийн авахыг хүссэн үнээ оруулна уу.
Хөлдөөгч - MONEL (60ACDC)
Нэмэгдсэн: 2015-04-30
Тогтмол12В/Хувьсах220В-оор ажиллах боломжтой Багтаамж: 60литр Хэмжээ: 71,5*45,5*52,5 Цэнэглэх горим: Хувьсах 220В/ Тогтмол 12В
Өөрийн үнээ оруулна уу!
Энэ бараанд үнэ оруулаагүй байна. Та өөрийн авахыг хүссэн үнээ оруулна уу.