New Arrivals

Хэмжүүрийн багаж - Uni-T (UT207A)
Нэмэгдсэн: 2014-09-27
Цахилгаан хүчдэл, гүйдэл, эсэргүүцэл гэх мэт эрчим хүчний параметрүүдийг хэмжихэд зориулагдсан.
155,990.00₮
Ширхэг
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Хэмжүүрийн багаж - Uni-T (UT203A)
Нэмэгдсэн: 2014-09-27
Цахилгаан хүчдэл, гүйдэл, эсэргүүцэл гэх мэт эрчим хүчний параметрүүдийг хэмжихэд зориулагдсан.
89,999.00₮
Ширхэг
Хүслийн жагсаалтад нэмэх
Хэмжүүрийн багаж - Uni-T (UT230C)
Нэмэгдсэн: 2014-09-27
Цахилгаан хүчдэл, гүйдэл, эсэргүүцэл гэх мэт эрчим хүчний параметрүүдийг хэмжихэд зориулагдсан.
59,999.00₮
Ширхэг
Хүслийн жагсаалтад нэмэх